Erdem Yayınları
Yüce Gümüş

Yüce Gümüş

müzisyen, eğitimci, yazar

Yazar Hakkında

1985 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müziğe, 10 yaşında ud ile başladı. İlk ud derslerini TRT İzmir Radyosu sanatçısı Tunca Yüksel’den aldı. Lisans eğitimini Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klâsik Türk Müziği Bölümü, Temel Bilimler Ana Sanat Dalı’nda, yüksek lisans eğitimini ise Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda tamamladı. Eğitim hayatı boyunca, Ârif Biçer, Yılmaz Yüksel, Tunca Yüksel, Prof. Mutlu Torun, Prof. Erol Deran, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Yard. Doç. Çetin Körükçü, Özcan Ergiydiren, Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç gibi hocalardan istifâde etti. Ayrıca Neyzen Niyâzi Sayın’dan tasavvufi alanda feyz aldı. Yurt içi ve yurt dışı pek çok konser ve konferansa imza atan Yüce Gümüş, müzik ve edebiyat konulu Kadem Dergisi’nde editörlük görevini sürdürmektedir. 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda göreve başlayan Gümüş, 2013 yılında Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğu’na atanmıştır. Aynı tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilen sanatçı hâlen bu kurumdaki görevlerine devam etmektedir. Buradaki görevlerinin yanı sıra Nun Okulları’nda danışmanlık yapmakta ve Palet Montessori Eğitim Kurumları’nda çocuklara yönelik Türk Müziği dersleri vermektedir. Ayrıca 2016 yılında kurucusu olduğu İstanbul Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği’nde müziğe ve tasavvufa dâir pek çok çalışma ve yayın yapmaktadır.
Kitapları:
Ken’ân (Rifâî) Büyükaksoy’un Mûsikî Yönü ve Eserleri, Zâhir Yayınları, İstanbul 2013.
Seyyid Abdülkâdir Belhî “Esrâr-ı Tevhîd”, Pan Yayınları, İstanbul 2014. (Yayına Hazırlayan)
Benim Müziğim “Kitap-CD”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2014.
Seyyid Burhâneddin Belhî “Münâcât”, İstanbul Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul 2016. (Yayına Hazırlayan)
Seyyid Abdülkâdir Belhî “Dîvân-ı Belhî”, İstanbul Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul 2016. (Yayına Hazırlayan) Tanbûri Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor, Erdem Yayınları, İstanbul 2016.
Nağmeler Evi, İstanbul Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği Yayınları & Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 2016.
Seyyid Abdülkâdir Belhî “Sunûhat”, İstanbul Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul 2017.
(Yayına Hazırlayan) Tevhîd Ehlinin Sadâsı “Mutasavıflardan Müziğe” Kitap+CD, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 2017.

Yüce Gümüş Kitapları