Erdem Yayınları
Savaş Ş. Barkçin

Savaş Ş. Barkçin

yazar

Savaş Ş. Barkçin Sosyal Medya Hesapları

Yazar Hakkında

Savaş Ş. Barkçin, 1966’da Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden 1989’da mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı’nda başladığı devlet hizmeti boyunca muhtelif kurumlarda ve makamlarda görev yaptı. 1995-1996 yıllarında ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında master yaptı. Bilkent Üniversitesinde 1996’da başladığı siyaset felsefesi doktorasını 2001’de tamamladı. Siyaset bilimi, felsefe ve uluslararası ilişkiler alanlarında muhtelif tebliğ, konferans, seminer, makale, deneme, tercüme ve kitap tanıtımı yayımlarına sahiptir. Barkçin, klasik sanatlar ve özellikle müziğin uygarlığımız ile olan ilişkisi üzerine odaklanan bir yazardır. 1989 yılında Seyyid Hüseyin Nasr’ın “Modern Dünyada Geleneksel İslâm” adlı kitabını Türkçeye çevirmiştir. 2008 yılında TRT için yapılan “Ramazan” belgeselinin danışmanlığını ve metin yazarlığını yapmıştır. 2009’da yayınladığı “Ahmed Avni Konuk: Görünmeyen Umman” adlı kitabı Türkiye Yazarlar Birliği ödülü almıştır. 2009-2010 yıllarında TRT’de ünlü öykücü Rasim Özdenören ile birlikte “Mâverâya Yolculuk” başlıklı sohbet programını hazırlayıp sunmuştur. 2009 yılından 2012’ye kadar TRT’de mûsikîmizin derinliğini sergileyen “Gönül Makâmı” adlı programı hazırlayıp sunmuştur. 2010 yılında “Hat: Bir Medeniyet Çizgisi” adlı belgeselin danışmanlığını ve metin yazarlığını yapmıştır. Aynı yıl “Can Sesi Aşk Nefesi” başlıklı, Mevlevî müzik anlayışını örnekleyen bir albüm yayımlamıştır. 2011 yılında “40 Makam 40 Anlam” adlı bir kitap-albüm yayımlamıştır. 2012’de hat sanatımızın güzelliklerini anlatan “Kalemin Dilinden” başlıklı bir kitabı yayımlanmıştır. Aynı yıl “Rumeli: Bir Müzik Seferi” başlıklı kitap-albüm yayımlamıştır. 2013’te klasik şiirlerini topladığı müretteb bir divan olan “Dîvân-ı Zerefşân” yayımlanmıştır. 2013’ten 2015’e kadar TRT’de “Aklıselim” adında düşünce programını hazırlayıp sunmuştur. 2014’te “Şehirler ve Sesler” başlıklı kitap-albümü yayımlanmıştır. Şu anda TRT Haber’de “Gelenekten Geleceğe” adlı bir sohbet programı yapmaktadır. Klasik Türk Mûsikîsi alanında güfte ve bestelere sahiptir. Bu konuda makale, tebliğ ve konferansları vardır. 2011’den 2015’e kadar İstanbul’da “Müzik ve Medeniyet” üzerine aylık konferanslar vermiştir.

Savaş Ş. Barkçin Kitapları