Erdem Yayınları
Fatih İbiş

Fatih İbiş

akademisyen, yazar

Yazar Hakkında

Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (2002). Ankara Üniversitesinde tezsiz yüksek lisansını tamamladı (2003). Erciyes Üniversitesinde Gazali’de İman-Bilgi İlişkisi adlı teziyle kelam alanında yüksek lisansını tamamladı (2006). Diyanet İşleri Başkanlığında üç yıl süren dinî yüksek ihtisas (Haseki) eğitimi aldı (2004-2007). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında Özne-Metin İlişkisinin Metodik ve Teolojik Boyutu başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2012). İstanbul-Haseki Dinî Yüksek İhtisas Eğitim Merkezine eğitim görevlisi olarak atandı (2008). DİB bünyesinde İngiltere’de görev yaptı (2009-2013). Bu süreç içinde Newcastle College’da akademik düzeyde İngilizce eğitimi aldı (2010). Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde kelam alanında öğretim üyesi olarak göreve başladı (2013). Seyyid Şerif Cürcânî’de Kelam-Metafizik İlişkisi isimli çalışmasıyla doçent oldu (2017). Hâlen aynı fakültede görevine devam etmektedir.

Fatih İbiş Kitapları