Erdem Yayınları
Betül Gürer

Betül Gürer

akademisyen, yazar

Yazar Hakkında

Doç. Dr. Betül Gürer, 2006’da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2009’da Sadreddin Konevî’ye Nispet Edilen Mevâridü Zevi’l-İhtisâs İlâ Makâsıdı Sûreti’l-İhlâs Adlı Eserin Tahkik ve Tahlili başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında adı geçen fakültenin Tasavvuf Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2014’te Molla Fenârî’nin Bilgi ve Varlık Anlayışı adlı tezini tamamlayarak doktor unvanı aldı. Hâlen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli ilmî toplantılarda sunulmuş tebliğleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve çeşitli yayınevlerinden çıkmış kitapları bulunmakta, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Betül Gürer Kitapları